Toate tipurile de energie regenerabilă cu excepția cea a mareelor și geotermală provin de la Soare. Prin energie regenerabilă se înțeleg posibilitățile de transformare a energiei provenite din resurse nelimitate. Energia electromagnetică a undelor scurte din radiațiile solare, cea cinetică din vânt, cea potențială și/sau cinetică de la apă, cea cinetică din maree și valuri, energia chimică și/sau termică din biomasă, energia termică din mediul înconjurător și sol reprezintă forme de energie regenerabilă și inepuizabilă, cel puțin privit la scara existenței noastre.

Pământul recepționează constant ca. 170.000 TW putere  provenind din radiațiile solare. 50.000 TW sunt reflectați instantaneu de atmosferă în spațiu, 120.000 TW ajung la suprafața planetei. Dintre aceștia cam 80.000 TW participă la încălzirea solului și al apelor, 40.000 TW la procesele de evaporare, care reprezintă premisa pentru folosirea energiei hidro. Numai ca. 300 TW generează mișcarea vânturilor și de abia 30 TW sunt folositi în procesul de fotosinteză a plantelor din toata lumea, pentru a crea biomasa. 3 TW participă la formarea mareelor, care iau nastere in primul rând prin atracția gravitațională dintre Pământ și Lună.